Agykontroll Kovács Erikánál

A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola elvégzése után kezdtem el tanítani, 1982 szeptemberében. 12 év alatt, kisebb és nagyobb általános iskolákban szinte minden osztályban tanítottam. Voltak évek, amikor összevont osztályokban, egy kis településen. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, sokat tanultam ezekben az években.

Mindig szerettem tanítani, ez ma is így van.

1994-ben végeztem el Dr. Domján Lászlónál az Agykontroll tanfolyamot. Jelentkeztem oktatóképzésre és oktató lettem. Azóta tanítom José Silva módszerét gyerekeknek.

Megtanítani valamit egy gyermeknek, csodálatos dolog.
Kovács Erika

Tanítottam írni, olvasni, tanítottam magyar nyelvet, matematikát, természetismeretet. Az agykontroll tanfolyam elvégzése után rájöttem arra, hogy tudásunkat, eredményeinket mennyire befolyásolja az, mit gondolunk önmagunkról, képességeinkről, lehetőségeinkről.

Azt gondolom, hozzáállásunk az élethez legalább olyan fontos, mint a lexikai tudás.

Ezen az úton kezdtem el járni.

Ma arra tanítom a gyerekeket, hogy higgyenek önmagukban, a képességeikben, tehetségükben, hogy bátran tegyék a dolgukat, tudjanak arról, hogy elérhetik kitűzött céljaikat, hogy bízzanak a barátságban, a szeretet erejében.

Hiszek abban, hogy tanfolyamaimon olyan ismereteket, képességeket és hozzáállást tanulnak tanítványaim, ami segíti őket abban, hogy jobban viszonyuljanak önmagukhoz, társaikhoz, családjukhoz, a világhoz, illetve, hogy képesek legyenek kifejezni érzéseiket, merjenek nyitottak lenni, szeretetet adni és elfogadni.

Közel 20 esztendeje erre cseréltem az iskolai tárgyakat. Ehhez a tanításhoz ad nagyszerű, követhető eszközöket az agykontroll.

Minden tanfolyamon látom a pozitív változásokat gyerekeken, szülőkön egyaránt. Ez erőt ad, lelkesít, azt mutatja, hogy érdemes ezen az úton továbbmenni.

Az elmúlt 20 esztendőben több ezer gyereket tanítottam. Gyakran előfordul, hogy egykori tanítványaim gyermekükkel ülnek be újra a tanfolyamra.

Laura Silvánál, Rosa Rivasnál, Dr. Domján Lászlónál többször is elvégeztem a Ultra továbbképző tanfolyamot.

A Magyarországra érkező külföldi oktatók mindig más témában adnak lehetőséget a fejlődésre, új ismeretek szerzésére.Különösen hasznosnak találtam Carolyn Deal tanítását a hatékony programozásról, John Newman előadását az anyagi és lelki bőségről, illetve Justin Belitz ferences rendi szerzetes gondolatait. Példaképként tekintek Betty Perry-re, aki az öngyógyítás területén adta át hatalmas tudását.

Az agykontroll mellett mindig foglalkoztatott a tanulás, a hatékony tanulási módszerek témaköre.

Néhány éve a megszerzett ismereteim és saját tapasztalataim eredményeként létrehoztam a Segítek tanulni! tanfolyamot. A jelentkezők egyre nagyobb száma meggyőzött arról, hogy a gyerekek, különösen az agykontroll tanfolyam elvégzését követően, szívesen töltenek még egy napot azzal, hogy új módszereket, hatékony tanulási technikákat ismerjenek meg, és próbáljanak ki a gyakorlatban is.

Különleges helyet foglal el a szívemben az erőszakmentes vagy ahogy én jobban szeretem hívni, az együttérző kommunikáció.  Rambala Évánál, Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs Központ által akkreditált trénernél tanultam az erőszakmentes kommunikáció alapjairól és ennek gyakorlati megvalósításáról. Hiszek abban, hogy a kommunikációs szándék megváltoztatásával minőségi változást érhetünk el kapcsolatainkban. És hogy ezért mindennap tenni érdemes.

Az agykontroll tanfolyamról

Mi az agykontroll?

Ma már mindenki számára ismert tény, hogy elménk képességeinek csupán néhány százalékát használjuk. A Silva-féle agykontroll egy tudományosan megalapozott, egyszerű, praktikus, könnyen elsajátítható, képességfejlesztő, személyiségfejlesztő módszer, ami lehetővé teszi, hogy sokkal jobban használjuk ki lehetőségeinket, és így sikeresebben oldjunk meg mindenfajta problémát.

Kinek a nevéhez fűződik?

José Silva mexikói származású,Texasban élő férfi fejlesztette ki, sokéves kutatással. Ennek oka, 10 gyermeke, akiknek segíteni akart életük minden területén. Voltak jó eszű gyerekei, akik az iskolából mégis gyenge eredményt hoztak. Szeretette volna elérni, hogy gyermekei tanulmányi eredményei javuljanak. Tehát eredetileg az agykontroll gyerekeknek készült.

Mire jött rá?

Rájött, hogy ébrenlét és alvás határán van egy harmadik fontos élettani állapot az un. relaxált, vagy ellazult állapot, melyben csupa pozitív dolog megy végbe az emberi szervezetben. Ilyenkor agyunk un. alfa agyhullámot termel. Rájött arra is, hogy ez a stressz levezetésének egyetlen természetes módja.

Miben segíti a gyerekeket az agykontroll, mit tanulnak a két napos gyermekagykontroll tanfolyamon?

Az iskolakezdés, a tanulás, nagyon komoly  feladat, gyereknek és szülőnek egyaránt. Napjainkban sokan megértették, hogy érdemes  lelkileg is készülni az elöttük álló tanév feladataira. Az agykontroll tanfolyamon a gyerekek tanulnak olyan lépésről lépésre megtanulható módszereket, melyekkel jobban tudják irányítani önmagukat, életüket, tevékenységeiket, könnyebben elérhetik céljaikat. A tanfolyam elvégzése segít abban hogy a gyerekek nagyobb önismeretre tegyenek szert,nyugodtabbak,összeszedettebbek, magabiztosabbak legyenek. Nő az önbizalmuk, javul az egészségük. Emberi kapcsolataikban türelmesebbek lesznek, javul önmagukhoz, másokhoz való viszonyuk is.

Kovács Erika gyermekagykontroll oktató

Milyen területekkel foglalkozunk a tanfolyamon, kinek érdemes eljönni?

Természetesen minden hozzám érkező gyereknek más-és más az indíttatása, amiért eljön egy ilyen kétnapos programra. Van aki szeretne könnyebben elaludni esténként, vagy könnyebben, vidáman ébredni iskolai napokon is.Van aki a tanulásban szeretne előbbre jutni, könnyebben tanulni, jobb dolgozatokat írni.Van aki fejlesztené memóriáját,megszüntetné fej-és hasfájását, szeretne elérni különböző célokat,megszabadulna rossz szokásaitól. Javítana egészségén,vagy csak szeretné jobban kihasználni lehetőségeit képességeit.

Hogyan zajlik a tanfolyam?

A két napos intenzív program során sokat beszélgetünk, játszunk, új dolgokat tanulunk, relaxálunk, speciális összehangoló gyakorlatokat végzünk. A programra örömmel veszem, ha a szülők is elkísérik a gyerekeiket, hogy közösen szerezhessenk tapasztalatokat, otthon közösen is tudjanak tevékenykedni,és saját életükben is alkalmazhassanak néhány módszert.

Hiszek abban, hogy igazi változást gyermek és szülő együttműködése hoz.

Hogyan veszük figyelembe az életkori sajátosságokat?

Két korcsoportnak, 7-10 és 10-14 éveseknek külön csoprtban zajlik a tanfolyam, Mindkét esetben az adott csoport életkori sajátosságainak figyelembe vételével,sok játékkal, mozgással dolgozunk együtt. Megismerkedünk a rajzos vázlatkészítéssel, megosztunk sok történetet egymással.

Ki jön el? Hogyan jutnak el a gyerekek az agykontroll tanfolyamra?

Tanítottam már gyerekeket úgy, hogy egy-egy iskolai osztály végezte el az agykontrollt. Erre kevesebb a példa, mégis ma már ez is megtörténik. Pedagógusok közül sokan végeznek agykontroll tanfolyamot / számukra a felnőtt tanfolyam akkreditált továbbképzési lehetőség/, rájönnek, mi mindenre használható, ajánlják a tanítványaiknak is. Vannak orvosok, akik szintén ajánlják a tanfolyam elvégzését. Sokan vannak, akiknek a szülei , nagyszülei elvégezték a felnőtt tanfolyamot, rájöttek mennyire hasznos nekik, és szeretnék megadni gyereküknek, unokájuknak is ezt lehetőséget.

Mikor érdemes eljönni?

7 éves kortól kezdve bármikor. Amikor ez az igény megjelenik. Lehet, hogy egy probléma okán, lehet, hogy azért, mert az a cél, hogy a gyerekek jobban ki tudják bontakoztatni tehetségüket, képességeiket, felismerjék lehetőségeiket.